CÁC LOẠI NƯỚC KIỀM TÍNH PHỔ BIẾN

CÁC LOẠI NƯỚC KIỀM TÍNH PHỔ BIẾN

CÁC LOẠI NƯỚC KIỀM TÍNH PHỔ BIẾN

Lợi ích nước kiềm tính đã được các nhà khoa học Nhật Bản và trên thế giới chứng minh, tuy nhiên hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều tên gọi khác nhau của loại nước tốt này (được định nghĩa trong Nước kiềm tính là gì?) gây khó khăn cho bạn trong việc phân biệt, lựa chọn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về các loại nước kiềm tính!

 

Bạn đang không biết có các loại nước kiềm tính nào?


Hiện nay, có các loại nước kiềm tính nào?

 

Giống hay khác nhau về thành phần?

1.    Nước kiềm tính

Trong nước kiềm tính hay còn gọi là nước Alkaline có ion hydroxit (OH-) và ion hydrogen (H+), nhưng hàm lượng ion hydroxit (OH-) cao hơn hàm lượng ion hydrogen (H+) mang lại tính kiềm cho nước.

2.    Nước ion kiềm

Nước ion kiềm hay còn gọi là nước ion, nước ion điện giải, nước điện giải (tên tiếng Anh là Alkaline Ionized Water) cũng có bản chất của nước kiềm tính, ngoài ra trong thành phần còn thêm một số vi khoáng, ion kiềm tính

3.    Nước ion kiềm giàu Hydro

Còn gọi là nước Atica (tên tiếng Anh là Alkaline hydrogen rich water ionizer) là một thế hệ mới của nước ion kiềm trong đó có bổ sung hàm lượng hydro hoạt tính cao


Phân biệt tính năng các loại nước tốt này

1.    Nước kiềm tính

Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, nước có 7<pH<10 là nước có thể uống được vào cơ thể, trong đó nước kiềm tính có độ pH dao động 9,5±0,5 đạt tiêu chuẩn uống trực tiếp vào cơ thể với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe đã được các nhà khoa học trên thế giới chứng minh ( nước kiềm tính là gì? )

2.    Nước ion kiềm

Nước ion kiềm cũng có các tính năng tương tự như nước kiềm tính nhưng khác nhau về cơ chế tạo ra.

3.    Nước ion kiềm giàu Hydro

Mang các lợi ích nước kiềm tính nhưng được bổ sung hàm lượng hydro hoạt tính cao do đó các tính năng được tăng cường nhiều hơn, đây cũng là một lợi thế của loại nước này.

Sự khác nhau về cơ chế tạo ra nguồn nước